Contus de Memoria Decimoputzu

Progetto finanziato tramite la L.R. n. 26 del 1997

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sa giovunesa

Sa giovunesa fiat s’edadi po si circai una mulleri o unu maridu e ndi pesai sa famìlia pròpia. Is atòbius po is giòvunus no fiant medas, ca totu su tempus fiat po su traballu. Perou calincuna borta, candu no depiant traballai, s’atobiànt totus impari in sa pratza de Sa Cabadroxa o me in sa bia Manna, ingunis fadiant giogus cumenti cavalieri in porta, pesuncheddu, pitzu e costedda. Su domìnigu a mengianu andànt a crèsia e a sa bessida abarrànt a chistionai o a castiai sceti su piciocu o sa piciochedda chi iant scerau cumenti sposu o sposa: «In crèsia si setziant unu a faci de s’atra e ddi pichiàt s’ogu; chi dd’arrespundiat, andàt avatu avatu e dda ‘oliat chistionai. Si setziant is òminis a una parti e is fèminas a s’atra, logu de ascutai su predi si castiànt a pari!».
Me is annus Cincuanta is putzesus andànt a su cìnema puru. A innantis de su film is piciocus podiant chistionai e si connoxi mellus.
Un’àteru momentu de spàssiu fiant is ballus chi fadiant in logu de domu totus impari, mannus e piticus, sonendi is launeddas e sa fisarmònica e baddendi: «Fadiant una societadi unus cantu de famìlias po is ballus de a noti, in tempus de Carnevali. Po is ballus sonànt is launeddas e a sonixeddu de fisarmònica, fiat ballu sardu sceti primas e agou su ballu lìsciu puru; intzandus si dda pigànt a cantai, òminis e fèminas, o a sa trallallera».
Piciocus e piciocas baddànt impari, ma ddoi fiat sèmpiri calincunu de is parentis chi ddus castiàt, pruschetotu fiant is fèminas is prus cuntrolladas, ca sa famìlia timiat unu costumu malu chi iat’essi cumpromìtiu sa nomena cosa sua.

 

1 A su cumentzu de is annus Cincuanta. Piciocu in d-unu campu postu beni po fai sa fotografia.
2 Picioca in sa pratza de domu sua.
3 A su cumentu de is annus Trinta. Piciocas postas beni po fai sa fotografia.
4 A su cumentu de is annus Trinta. Picioca bistia beni; fait a biri sa bussixedda, chi in cussu tempus no dda teniat giai nisciunus.
5 Piciocas postas beni po fai sa fotografia.
6 Duus fradis in sa pratza de domu. A palas si biri su campanili de sa crèsia.
7 A sa segundu mitadi de is annus Cincuanta. Piciocus in sa bia po Biddaspitziosa, candu iant obertu su distribudori de Costantinu Fois.
8 A sa segundu mitadi de is annus Cincuanta. Piciocus candu iant obertu su distribudori de Costantinu Fois.
9 Annus Sessanta. Piciocus e piciocas a is ballus in logu de domu.
10 1946. Piciocus si spassiant sonendi me in d-una pratza de domu.
11 A sa mitadi de is annus Cincuanta. Pipius e piciocus de sa cambarada de cantu impari a su vicàriu don Zucca.


  9876543211101